Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Prisregulativ 2024

Utrykning ved unødig brannalarmer

Gebyr for utrykning ved unødig brannalarm

Utrykning ved unødig alarmer settes til kr 7.800.- per utrykning.
Unødige utrykninger til brannobjekter som følge av feil på brannvarslingsanlegget, manglende sakkyndig kontroll/vedlikehold av brannalarmanlegget i henhold til forskrift om brannforebygging faktureres eier av objektet. Tilsvarende gjelder dersom det pågår arbeid på anlegget som ikke er forhåndsvarslet til brannvesenet.

Unødige alarmer forårsaket av brukerne / beboerne ilegges alltid eieren av objektet. Dette for å bevisstgjøre eieren i forhold til sitt ansvar som bygningseier i forhold til forskrift om brannforebygging. Gebyret sikrer også at kommunen får dekket inn sine driftskostnader for unødige alarmer. Gebyret har også en preventiv virkning i forhold til kjensgjerningen om at hyppige og gjentakende unødige alarmer ikke blir tatt alvorlig av beboerne.

Elbillading

Elbillading for ansatte

Priser elbillading for ansatte kr 104,- per mnd.

Barnehage

Betalingssatser Herøy barnehage

Hel plass
Pris på barnehage følger til enhver tid Statens maksimalsatser
kr. 3 181,-
Matpenger kr. 454,-
Kjøp av enkeltdager kr. 282,-
Søskenmoderasjon etter gjeldende satser.

Bibliotek

Betalingssatser Herøy bibliotek

1. Det er gratis å låne, men det koster å levere for sent eller å la være å levere.
2. Purring:
Låneren plikter å overholde den fastsatte lånetida. Hvis lånetida overskrides, sender biblioteket ut purringer

Purregebyr:
1. purring: kr. 67,- for voksne (kr. 17,- for barn under 18 år)
2. purring: kr. 100,- for voksne (kr. 33,- for barn under 18 år)

Når låner har fått to purrebrev inndras låneretten til materialet er levert og purregebyret betalt.

3. Erstatning:
Får biblioteket ingen reaksjon etter to purringer, anses materialet for tapt og må erstattes. Beløpet innkreves via kommunens faktureringssystem. Hvis materialet  leveres etter at regning er sendt ut, betales kun purregebyret.  
Tapt materiale
Faglitteratur              kr. 541,-
 Skjønnlitteratur kr. 379,-
Barnebøker kr. 270,-
Tegneserier kr. 108,-
Video og DVD kr. 433,-
Mikrofilm kr. 541,-
Språkkurs kr. 866,-
Lydbøker, barn kr. 437,-
Lydbøker, voksne kr. 541,-
Lydbøker, utenlandske kr. 541,-
Lydbøker, enkeltkassetter og CD plater kr. 129,-
Tidsskrifter kr. 81,-
Musikk-CD kr. 216,-
CD-ROM kr. 324,-

Frisklivssentral

Betalingssatser frisklivssentralen

Frisklivsresept kr. 355,-
Bramat kurs kr. 522,-
Røykfri sammen kr. 522,-
Fallforebyggende grupper kr. 417,-
 

Barn under 16 år er fritatt fra å betale egenandel.

Havneregulativ

Herøyhallen

Betalingssatser Herøyhallen

1. Ved trening/turneringer (over 20 år):

Leie av hel hall
Leie av 2/3 hall
Leie av 1/3 hall

 


kr. 226,- pr. time inkl. dusj og garderobe
kr. 186,- pr. time inkl. dusj og garderobe
kr. 136,- pr. time inkl. dusj og garderobe
 

Trening og idrettsarrangementer for barn og unge under 20 år, 17.mai, juletrefester og julegrentenning/julemesse og arrangementer i skolens regi betaler ikke leie.

Ved større arrangementer har leietaker selv ansvar for å levere søppel.

2. Arrangementer som messer, teater m.m.:

Hel hall
2/3 hall
1/3 hallkr. 1 713,-
kr. 1 255,-
kr. 835,-

Ved større arrangementer har leietaker selv ansvar for å levere søppel.
Herøydagan har egen samarbeidsavtale med Herøy kommune og betaler ikke leie.
3. Ved kommersielle teater- og dansetilstelninger settes leien til 6 % av brutto billettinntekter. minstepris kr. 4 899,-
4. Maskinvasking av hallen etter utleie av større arrangementer, konserter, dansetilstelninger  kr. 1 646,-

5. Scenerigg 
Opp/nedrigging av scene må besørges selv
Scenerigg med truss

 

kr. 3 792,-

6. Avtale om reklameplass, pr. år

Ved faste avtaler over 5 år dekker kommunen skilt og trykkfolie. Ved evt. endring av logo må hver bedrift dekke omkostningene til dette.

1 * 2 m
1 * 4 m


 

 

 

kr. 3 623,-
kr. 7 052,-

Utleie av bord og stoler fra Herøyhallen:

Det tas ikke leie når bordene/stolene brukes i forbindelse med kommunale arrangementer utenfor hallen

 

kr. 50,- pr. bord
kr. 7,- pr. stol

 

Kommunale boliger

Betalingssatser kommunale boliger

Karolineveien nr. 12,14,16,18,20,22,38,40,42,44,46,48 kr. 7 528,-
Karolineveien nr. 24 A,B,C  og 28 A og C kr. 7 590,-
Karolineveien 28 B, ikke renovert kr. 7 407,-
Karolineveien nr. 15,17,19,32,34,36 kr. 7 600,-
Valsåsen omsorgsbolig/Valsåsstubben nr 3,5,7,9,11,13,15,17,19 kr. 7 528,-
Leie av turnuslege/vikarbolig inkl. strøm/internett/TV kr. 7 822,-
Leie av vaktbolig pr. døgn kr. 156,-
Møbelleie/utstyr pr. mnd. kr. 622,-

Boligene har tilrettelagt for fiber/internett som koster kr 99 pr. mnd, og det er inkludert i husleien fra 01.01.2024.

Kommunedirektøren fastsetter betalingssatsene for kortere varighet.

Kopiering

Betalingssatser kopiering

Kopiering Pris
Fargekopiering

                             
kr. 3,- inkl.mva. pr. kopi A4
kr. 4,- inkl. mva. pr. kopi A3
Svart/hvit kopiering kr. 1,- inkl. mva. pr. kopi A4
kr. 2,- inkl. mva. pr. kopi A3

Ved kopiering i større format enn A3 beregnes selvkost.

Prisene forutsetter at der er ledig kapasitet i servicekontoret, og teknisk servicekontor. Det innvilges ingen fritak eller rabatter for kopiering. Kopiering innbetales kontant ved servicekontoret.

Kulturskolen

Betalingssatser kulturskolen

Indiviuell undervisning (1-2 elever 20 min./uke  kr. 2 650,-
Bandundervisning (3 eller flere elever 40 min/uke) kr. 2 650,-
Leie av instrument, etter instrumentets verdi kr. 168,-/335,-
Materiellutgifter Til selvkost

Søskenmoderatsjon på disse undervisningstilbudene gis etter følgende regler:
- Eldste barn: full pris
- Øvrige barn: 1/2 pris

Kommunedirektøren fastsetter betalingssatsene for kurs av kortere varighet.

Legetjenester

Følger Fastlegetariffen – Normaltariff for allmennleger i fastlegeordninger og i legevakt.

Egenandeler hos lege

Omsorgstjenester

Priser på omsorgstjenester

Priser på kommunale tjenester økes med i snitt 1,6 %. Med unntak for de satser som er regulert av forskrifter.

Husleie/døgnpris:                                       
Korttidsopphold og dag/natt i institusjon Maksimale satser i henhold til gjeldende forskrifter benyttes. Egenandel inntil 60 døgn pr. kalenderår er for tiden kr. 185,- pr. døgn, og kr. 105,- for dag/natt. Etter 60 døgn beregnes døgnpris for opphold etter forskrift for vederlag.
Kurdøgnpris Herøy sykehjem kr. 2 702,-
Fradrag for boutgifter gis, etter søknad, for de 3 første månedene ved beregning av vederlag for opphold i institusjon.
Husleie i omsorgsboligene i omsorgssenteret kr. 8 866,- pr. mnd. inkl. alarm, strøm og vaskeritjeneste
Husleie i hyblene i omsorgssenteret kr. 4 975,- pr. mnd. inkl. alarm, strøm og vaskeritjeneste
Husleie i nye utleierom i omsorgssenteret kr. 8 250,- pr. mnd.inkl. alarm, strøm og vaskeritjeneste
Korttidsopphold utenfor institusjon inkl. helpensjon, sengetøy/håndklær og vask av tøy Samme sats som korttidopphold i institusjon inntil 60 døgn, for tiden kr. 185,- pr. døgn, fra og med døgn 61 kr. 318,- pr. døgn
Døgnpris treningsleilighet og hybel/rom kr. 464,- pr. døgn inkl. fullpensjon, vaskeritjeneste og leie av sengetøy/håndklær
Hjemmehjelp/praktisk bistand
Husstandens nettoinntekt før særfradrag etter siste skatteligning.
Egenandeler for praktisk bistand betales som abonnement, men dersom enhetspris pr. time blir billigere brukes denne.
Inntil 2G Kr. 229,- pr. mnd. Eller den maksimale sats som til en hver tid er fastsatt i henhold til gjeldende forskrifter
2 - 3G kr. 907,- pr. mnd. - 121,- pr.time
3 - 4G kr. 1 184,- pr. mnd. - 158,- pr. time
4 - 5G kr. 1 476,- pr. mnd. - 197,- pr. time
5G og over kr. 1 768,- pr. mnd - 236,- pr. time.
Leie av trygghetsalarmer fra trygghetssentralen Leie av trygghetsalarmer beregnes til selvkost.
Kjøp av mat på dagsenter som inkl. kaffe/kaker og lunsj kr. 130,-
Kjøp av kun middag på omsorgssenteret kr. 100,-
Kjøp av lunsj på omsorgssenteret kr. 47,-
Kaffe kr.16,-
Kveldsmat/frokost kr. 47,- pr. måltid
Middag utkjørt kr. 94,- hel porsjon
kr. 78,- halv porsjon

Fullpensjon for beboere i omsorgsboligene og hyblene:    

  • Frokost   
  • Mellommåltid, saft og frukt, te
  • Lunsj
  • Middag
  • Mellommåltid, kaffe og kjeks/kake
  • Kveldsmat
kr. 4 125,- pr. mnd
kr. 151,- pr. dag

Klesvask (utføres av Herøy ASVO)
Leie av sengetøy/håndklær

 

kr. 290,- pr. mnd.
kr. 318,- pr. mnd.
Dette gjelder kun beboere på omsorgssenteret.

Utleie av fellesstua i Karolineveien

Utleie til andre enn de som vedtektene gjelder for
kr. 297,- pr. arr./gang inntil 2 timer.

kr. 595,- pr. arrangement utover 2 timer.

Skole

Betalingssatser skole

Utstyr/klasserom
Registrerte Ideelle lag og foreninger i Herøy leier gratis til eget bruk. Privatpersoner og lag/foreninger utenfra kommunen betaler:
Klasserom kr. 347,-
Grupperom kr. 179,-
   

Utleie av aulaen:

Privatpersoner og lag/foreninger utenfra kommunen per arr.

Registrerte, ideelle lag og foreninger i Herøy kommune leier gratis.

kr. 1 757,- pr. arr.
Aulakjøkken med tilhørende utstyr:

Registrerte, ideelle lag og foreninger i Herøy kommune leier gratis.

Privatpersoner og lag/foreninger utenfra kommunen per arr.

 

 


kr. 509,-

Utleie av lyd-/lysanlegg:  
Ideelle lag og foreninger i kommunen, per forestilling/bruksdag. kr. 862,- pr. forestilling/bruksdag
Ideelle lag og foreninger utenfor kommunen. kr. 1 706,- pr. forestilling/bruksdag
Forretningsmessig arrangement. kr. 2 556,- pr. forestilling/bruksdag
   
Herøy musikkorps og Herøydagan eier en del av lyd- og musikkanlegget og leier derfor gratis.
Utleie kantine med tilhørende utstyr

Registrerte, ideelle lag og foreninger i Herøy leier gratis til eget bruk.

Idrettsarrangementer fra barn og ungdom under 20 år, 17.mai, juletrefester og arrangementer i regi av skolen betaler ikke leie.

Privatpersoner og lag/foreninger utenfor kommunen per arr.
   
Ved større arrangementer har leietaker selv ansvar for å levere søppel.

kr. 1 056,-

 

 

Betalingssatser skolefritidsordning

Skolefritidsordningen:  
1/1 plass kr. 2 975,-
1/2 plass kr. 1 555,-
Matpenger pr. mnd. kr. 195,-
Enkeltdager kr. 258,-
Timepris kr. 56,-
   
Søskenmoderasjon: Vanlig egenbetaling for elever med størst plass, halv egenbetaling for hvert av søsknene.Søskenmoderasjon etter gjeldende kommunale satser.

Tekniske tjenester

Treningssenter

Betalingssatser Sprut treningssenter

  Ungdom under 20 år Fra fylte 20 år
Helårsmedlemsskap            kr. 1 700,- kr. 3 400,- / 283
Halvårsmedlemsskap kr. 1 106,-

kr. 2 216,-

Månedsmedlemsskap kr. 214,- kr. 428,-
Sommermedlemsskap
20/6 - 20/8
kr. 271,- kr. 542,-
Ukesmedlemsskap kr. 78,- kr. 156,-
Dagsats kr. 52,- kr. 104,-

Voksenopplæring

Betalingssatser voksenopplæring

Muntlige prøver innen norsk kr. 365,-
Skriftlige prøver innen norsk kr. 365,-
For deltakere med rett og plikt til norskopplæring er første prøve gratis  
Kommunedirektøren fastsetter betalingssatsene for kurs av kortere varighet.  

Økonomisk sosialhjelp

Betalingssatser økonomisk sosialhjelp

Herøy kommune følger de til enhver tid gjeldende Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad.

Trykk her for å lese rundskriv (A-5/2022) fra Regjeringen som inneholder statlige rettledende retningslinjer for økonomisk stønad for 2024 (med virkning fra 1. januar 2024).